Σάββατο, 17 Μαΐου 2014


ΝIκος Καζαντζάκης

 από την «Ασκητική» του:


«Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας την θητεία σου

 στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου 
όλους τους πρόγονους. 
Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους
 και να συνεχίσεις το έργο τους. 
Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιό 
την μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου