Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΣΑΠΙΛΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΣΧΡΑ ΨΕΥΔΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ